Miyazaki Saburou

miyazaki saburou npc genshin impact wiki guide
Region Inazuma
Character Type Mining Outcrops NPC

Miyazaki Saburou is an NPC in Genshin ImpactNPCs are non-playable characters that can be interacted with and who makes an appearance in the game. NPCs are characters that add contrast to the game's lore where they provide information, some are categorized as quest givers, while others are categorized as Merchants whom you can trade with or request for certain services.

 

Blacksmith

 

Genshin Impact Miyazaki Saburou Information

Miyazaki Saburou is a blacksmith who aids the Watatsumi Army.

 

Where to Find Miyazaki Saburou in Genshin Impact

  • The Blacksmith Miyazaki Saburou can be located at Fort Fujitou, Inazuma.

 

Miyazaki Saburou Notes & Tips

  • Miyazaki Saburou Other notes, tips, & trivia go here.

 

 

Genshin Impact NPCs
Aoi  ♦  Blanche  ♦  Chef Mao  ♦  Cloud Retainer  ♦  Davy  ♦  Dongsheng  ♦  Doolan  ♦  Draff  ♦  Gygax  ♦  Hajime  ♦  Hertha  ♦  Hosseini  ♦  Ikuhara Gai  ♦  Iron Shoulder  ♦  Ji Tong  ♦  Jiawei  ♦  Kagawa  ♦  Komakata  ♦  Kujirai Momiji  ♦  Liben  ♦  Linyang  ♦  Lizzie  ♦  Madame Ping  ♦  Madarame Hyakubei  ♦  Marjorie  ♦  Master Zhang  ♦  Mikoshi Genichirou  ♦  Moon Carver  ♦  Mountain Shaper  ♦  Ms. Yu  ♦  Nantuck  ♦  Paimon  ♦  Pan Guan'er  ♦  Qiuyue  ♦  Ruijin  ♦  Sakuya  ♦  Sara  ♦  Scaramouche  ♦  Schulz  ♦  Shimura Kanbei  ♦  Shizhuang the Strong  ♦  Teppei  ♦  The Unknown God  ♦  Ulman  ♦  Wagner  ♦  Xingxi  ♦  ZhipingTired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈